Eğitim

Kuluçka, erken aşama ve yatırım aşamasındaki projeler/startuplar 8-11 Ağustos arasında 2 günlük yoğun bir eğitimden geçeceklerdir. Bu eğitimler, 6 başlığın ön plana çıkan özellikleri, günümüzdeki gereksinimleri ve uzmanların/şirketlerin bu alandaki beklentilerinden oluşacaktır. Bu eğitimlere ek olarak fikir/startup işletme planı hazırlamak, finansal plan hazırlamak, pazarlama ve yatırımcılara/jürilere sunum yapmak konusunda çeşitli eğitimler verilecektir. Katılımcılara “pitching” kavramı ve temelleri öğretilerek jürilerden detaylı geri bildirim alma şansları arttırılacaktır.