Kategoriler

  1. Kuluçka Aşamasındaki Fikirler / Startup’lar (Seeding Stage)

  Bu kategoriye başvurular 6 başlıktan birine uygun olan bir startup veya proje fikri olan ancak bu fikri henüz uygulamaya sokamayan veya fikir aşamasından startup aşamasına yeni geçmiş kişiler için açıktır. Bu kategorinin kazananları proje ve startup fikirlerini uygulamaya koymak için gerekli desteği alacaklardır. 

  1. Erken Aşamadaki Startuplar (Early Stage)

  Bu kategoriye başvurular 6 başlıktan birine uygun olan bir startup veya fikrini uygulamaya koymuş olan ancak henüz yatırım almamış olan startuplar için açıktır. Bu kategorinin kazananları startuplarını büyütmek için önemli mentörlük ve yatırımlar ve alacaklardır. 

  1. Yatırım Almış Startup’lar (Invested Startups)

  Bu kategoriye başvurular 6 başlıktan birine uygun olan bir startup veya fikrini uygulamaya koymuş olan ve yatırım almış olan startuplar için açıktır. Bu kategorinin kazananları startuplarını büyütüp global bir şirkete dönüştürme fırsatı kazanacaklardır.