Konular 

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji, teknolojik ve dijital ilerlemeler ile tarımsal ve insan biyolojisi konularındaki bilgileri sentezleyerek yaşam standartlarını artırmayı amaçlamaktadır. Örneğin günümüzdeki en önemli biyoteknoloji konularından biri genetik mühendislik ile protein ve ilaç oluşumudur. Biyoteknoloji, özellikle sağlık sektöründe büyük bir potansiyele sahiptir. Biyoteknoloji sayesinde tıp metod ve yöntemleri çok daha etkili ve ileri bir hale getirilebilir. Bu sebeple biyoteknoloji gelecek için en önemli alanlardan biridir. 

Sosyal Bilimler

Sosyal bilimler, insan toplumlarını, sosyal ilişkileri ve toplumsal olguları bilimsel olarak inceleyen bir akademik daldır. Sosyal bilimler, ekonomi, politik bilimler, sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi birçok alt konudan oluşmaktadır. Sosyal bilimlerin amacı toplumu daha iyi anlayıp geliştirmektir. Şu anda dijitalleşme ve Covid-19 ile birlikte büyük bir sosyal dönüşümün içinde olduğumuzu düşündüğümüzde sosyal bilimler araştırmaları ve startupları bu değişim çağında büyük önem taşımaktadır. 

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik temelde günümüz ihtiyaçlarını gelecek nesilleri negatif bir şekilde etkilemeden karşılamayı amaçlar. Bu alan insanların biyosfere zarar vermeden kaynakları optimal şekilde kullanmasını amaçlar. Sürdürülebilirlik; ekonomik, sosyal çevresel perspektiflerden incelenebilir. Kaynakların hızla tükendiği bu dönemde sürdürülebilir enerji üstüne araştırmalar büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmalar hem daha sağlıklı bir biyosferde yaşamak için hem de daha sağlıklı bir gelecek için büyük önem taşımaktadır.

Eğitim Teknolojileri

Eğitim teknolojileri; bilgisayar, yazılım ve eğitim teorileri gibi olguları kullanarak eğitim ve öğrenimi kolaylaştırıp geliştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim teknolojisi konusu sadece okul ile sınırlı olmayıp hayat boyu öğrenme ve işyeri eğitimleri gibi konulara da odaklanmaktadır. Teknolojinin doğru kullanımı öğrenmeyi hem kolaylaştırabilir hem de daha etkili hale getirebilir. Bu sebeple eğitimin bu kadar önemli olduğu bir dönemde eğitim teknolojileri araştırmaları ve startupları önemli bir role sahiptir. 

Uzay ve Havacılık

Uzay ve Havacılık, temelde uzay ve hava araçları, roket ve uydu tasarımı, geliştirilmesi ve inşaatı gibi konuları kapsar. Bulunduğumuz uzay ve havacılık çağında SpaceX, Boeing ve Airbus gibi birçok şirket  bu alanda büyük yatırımlar yapmaktadır. 1957’de Sputnik 1’in uzaya fırlatılmasından beri uzay çağında yaşadığımız düşünülürse uzay ve havacılık üstüne yapılan araştırmalar günümüz ve geleceğimiz için büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda bu alandaki araştırmalar özellikle uzay ve havacılık projelerinin maliyetlerini düşürüp daha kapsamlı projeler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. 

Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Veri Bilimi

Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi konuları yaratılan bilgisayar programının sunulan data grubunu öğrenip bu bilgiyi uygulayan en iyi algoritmayı oluşturmayı amaçlar. Yapay Zeka’nın alt dallarından biri olan Makine öğrenimi oluşturulan algoritmaların deneyimle zamanla gelişmesini amaçlar. İnterdisipliner bir dal olan Veri Bilimi ise sistem, bilimsel metod ve algoritmalar ile data gruplarını analiz etmeyi amaçlar.  Yapay zeka sistemleri neredeyse her alanda önemli bir rol sahibi olmaya başladı. Bu rollerinden bazıları ticaret dünyasında otomasyon ile üretim kapasitesini yükseltmek, ekonomik analizleri çok daha kapsamlı hale getirmek, bilimsel olarak sağlık sektörünü geliştirmek ve sürücüsüz araba hizmeti sağlamaktır. Bu sebeple bu alandaki çalışmalar geleceği oluşturmaktadır.